Wijziging plaats AED Holten

De AED die eerst gesitueerd was aan de Larenseweg 56 (Bike Totaal) is verplaatst naar de Larenseweg 54 (Minnema Dierenartsenpraktijk)!